เหรียญทองแดงจากผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทองแดง

ประเภทองค์การมาตรฐานสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

Share this article