วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับการจัดระดับคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพที่ 64 จากจำนวนวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 879 วิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับการจัดระดับคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพที่ 64

จากจำนวนวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 879 วิทยาลัย

 

69861978 2469211493163730 2890386258607996928 o

69580037 2469211453163734 7909484576857128960 o

70189417 2469211419830404 6462322370404155392 n

Share this article