ชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2562

ได้รับโล่รางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนรวม 494 คะแนน

รางวัลดังนี้ ?

รางวัลชนะเลิศ โปรแกรมการออกแบบ Web Design ด้แก่ นางสาว กัญญารัตน์ ตรีผอง

รางวัลชมเชย โปรแกรมการออกแบบ Web Design ได้แก่ นาย เฉลิมวัฒน์ ตั้งหิรัญเสถียร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรมการทดสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ Mutiple Choice ได้แก่ นาย โสภณ เย็นสวัสดิ์ ระดับชั้น ปวส.2/10 IT

 

 

67810601 2406563519428528 8734464884370046976 o67677429 2414861231932090 2346073443889315840 o67583065 2406563159428564 673687786703814656 o

Share this article