นักเรียนพระราชทาน "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร ยินดี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตลดา กรุงเทพมหานคร

Share this article