Print this page

นักดนตรีของวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้

ขอแสดงความยินดีกับ นักร้อง และ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้. ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา. 2561 ณ จังหวัดสตูล

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R
1. นางสาวธนภัทร จิตรมุ่ง
2. นายณัฐวุฒิ แซ่ก๊ก
3. นายศุภกฤต อุตะมะ
4. นายวิรวัฒน์ ลิม
5. นายวรวัฒน์ ใส่เกื้อ
6. นายอรรถพล ศรีวิโรจน์

รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง
1. นางสาวรัตติยา สิงหเดช

ทั้งสองรายการเข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ ในพิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้. ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา. 2561. ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

และทั้งสองรายการ ได้เป็นตัวแทนในการแข่งระดับชาติต่อไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 62 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ฝากเป็นกำลังใจให้กับคนเก่งของเราต่อไป

48359282 2035698793181671 8186319021793083392 o

48270525 2035698653181685 5348405564051292160 o

Share this article