รักพ่อไม่มีวันพอเพียง Cover By Uspcollege

  

 เพลง :::. รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง

ศิลปิน :::. รวมศิลปินอาร์เอส

ขับร้อง :::. ชมรมดนตรีสากล ชมรมนาฏศิลป์ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

====================================

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

====================================

Last modified on 15/11/2017

Share this article

K2_AUTHOR

Super User