ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

พิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมอาคารจันทราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 

 

ปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงสังสรรค์

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 และปวส.(พ.)2

"The Mass&Beautiful Party Night'2016"

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560

โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่

Page 10 of 19