ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


พิธีเปิดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ

ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2558

มีวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน ภาคใต้

จำนวน 18 สถานศึกษา ผู้เข้าร่วม 1,297 คน