ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 

จัดกิจกรรม พาน้องๆ ปวช.1 - ปวช.3

ร่วมฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ "เทคโนโลยีกับการเรียน"

โดย ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตโต

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ. หาดใหญ่