ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

IMG 0911IMG 0927IMG 0899IMG 0941

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562

IMG 0657IMG 0700IMG 0753IMG 0768

Page 1 of 19