Super User

Super User

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับรางวัล

"สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน"

จากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนายอานนท์ รุ่งสิริเมธากุล (เจมส์) นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

คว้ารางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 6 ฝ่ายชาย ระดับประเทศ จากการการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

TO BE NUMBER ONE IDOL 9 ประจำปี 2562 เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล เข็ม To be numberone idol#9 ระดับประเทศ

จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ

ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กทม. เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562

และทรงขับร้องเพลงและร่วมแสดงคอนเสิร์ต การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ประจำปี 2562

56850378 2236281263123422 1613792562282233856 n59219980 2236281156456766 2386547733923102720 n

 

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลนักเรียนดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้แก่

1. นาย ชาญวิทย์ จิตสุวรรณ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาว ภคนันท์ ชูสถิตย์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาภาษาต่างประเทศ
3. นางสาว นัทรี หมัดหลี นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาการบัญชี
4. นางสาว ปิ่นมณี เพ็งหนู นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาการตลาด

 

Tuesday, 15 January 2019 14:25

PR 2019

  

Monday, 07 January 2019 08:21

TWOPEE Southside

Page 4 of 24