โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

IMG 0911IMG 0927IMG 0899IMG 0941