ประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

โดยมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมดังนี้

1.ร้าน ครีเอทีฟ มีเดีย พริ้นติ้ง

2.บริษัท บราเทอร์ไอเดีย จำกัด

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิร์ม สตูดิโอ

4.บริษัท ไอ-ดอล ดีไซด์

5.คุณปวริศร์ พัฒโน

6.คุณธิติฏฐ์ เวียงแก้ว

Last modified on 17/12/2018