การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ

กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปีพ.ศ.2561 วันที่ 20 ตุลาคม 2561

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมฯ

ให้เกียรติมาเป็นประธาน ตลอดจนดร.จิตสถา ศิริณภัค อุปนายกฯ กลุ่มภาคใต้

และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย

 

Last modified on 24/10/2018