การแข่งขันโบว์ลิ่งของคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ณ Blue-O Central Festival Hatyai

Last modified on 05/10/2018