วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ชมรมวิชาชีพ ระดับ ปวส.๒/๑๑ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ในโครงการ

“รวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้”

ผ่านทาง คุณพิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช เป็นจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ณ.หาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส,เด็กพิการ,เด็กพิเศษ,เด็กที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอบคุณทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์

นักเรียนนักศึกษา ทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมกันทำบุญ ช่วยเหลือ ครั้งนี้ 

ขอผลบุญกุศล หนุนนำ ให้ทุกๆคนมีความสุข และ ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ

#รวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้ #สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย#Miracleoflife #Suddantaithailand

Last modified on 27/08/2018