การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

 

ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ วันที่ 17 ส.ค.2561