วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการโดยหมวดสามัญแกนธุรกิจได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมนี้ ทางหมวดสามัญฯ ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

ได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของคนไทย อีกทั้งยังได้ร่วมทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วย

โดยตั้งขบวนจากวิทยาลัย มุ่งหน้าสู่ถนนคลองเรียน2 ย่านการค้า เพื่อเรี่ยไรเงินร่วมทำบุญกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงวิทยาลัย

ได้เงินทำบุญรวม 9,360 บาท ทางวิทยาลัยได้นำเทียนพรรษา พร้อมปัจจัยจากการรวบรวมของคณะครู นักเรียน นักศึกษา

พร้อมทั้งชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงถวายแต่พระสงฆ์ ณ วัดโคกนาว ขอบุญกุศลในครั้งนี้ จงสำฤทธ์แด่ท่านทุกคนเทอญ สาธุ

Last modified on 31/07/2018