วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ร่วมลงนาม MOU เพื่อจัดการศึกษาทวิภาคี กับบริษัทแคนนอน(ประเทศไทย)

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร นครศรีธรรมราช วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

   

 

Last modified on 14/06/2018