Print this page

โครงการบ้านดิน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม “ ลูกเสือวิสามัญทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ ” “ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ ”

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ค่ายพาราฮัท จังหวัดพัทลุง

IMG_3025-2.jpg IMG_3030-2.jpg IMG_3031-2.jpg

IMG_3032-2.jpg IMG_3033.jpg IMG_3034-2.jpg

IMG_3036.jpg IMG_3037-2.jpg IMG_3037.jpg

IMG_3038-2.jpg IMG_3039-2.jpg IMG_3039.jpg

IMG_3040.jpg IMG_3043-2.jpg IMG_3046-2.jpg

IMG_3049-2.jpg IMG_3049.jpg IMG_3053-2.jpg

IMG_3056-2.jpg IMG_3056.jpg IMG_3059-2.jpg

IMG_3059.jpg IMG_3060.jpg IMG_3063.jpg

IMG_3065-2.jpg IMG_3066.jpg IMG_3068.jpg

IMG_3071.jpg IMG_3073.jpg IMG_3079.jpg

IMG_3090.jpg IMG_3093.jpg IMG_3094.jpg

IMG_3105.jpg IMG_3107.jpg IMG_3111.jpg

IMG_3112.jpg IMG_3113.jpg IMG_3124-2.jpg

IMG_3125.jpg IMG_3127-2.jpg IMG_3129.jpg

IMG_3135.jpg IMG_3136.jpg IMG_3139.jpg

IMG_3140.jpg IMG_3143.jpg IMG_3170.jpg

IMG_3186.jpg IMG_3190.jpg IMG_3195-2.jpg

IMG_3202.jpg IMG_3205.jpg IMG_3213.jpg

IMG_3216.jpg IMG_3221.jpg IMG_3241.jpg

IMG_3281.jpg IMG_3286.jpg IMG_3287-2.jpg

IMG_3290.jpg IMG_3294.jpg IMG_3297.jpg

IMG_3298.jpg IMG_3302.jpg IMG_3304-2.jpg

IMG_3307-2.jpg IMG_3310.jpg IMG_3313.jpg

IMG_3322.jpg IMG_3324.jpg IMG_3355-2.jpg

IMG_3357-2.jpg IMG_3380.jpg IMG_3400.jpg

IMG_3404.jpg