คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ทางวิทยาลัยขอขอบคุณท่านผอ.สุรพล โชติธรรมโม คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Last modified on 27/06/2017