วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จัดกิจกรรมไอซ์สเก็ตการกุศล "รักนี้ พี่ให้น้อง แด่พ่อหลวง"

ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ

เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ณ Sub Zero Ice Skate Club ชั้น 3

Central Festival Hatyai

 

 ---------------------------------------------------

 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 4