๙๙๙,๙๙๙ ถวายปฏิญานตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์

ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ ขอน้อมเกล้าฯถวายความอาลัย

ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จ สู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้

ข้าพระพุทธเจ้า… คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 

 

 

Last modified on 09/11/2016