กิจกรรมร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

 

Last modified on 25/10/2016