วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ นำโดยท่านสุภาพ จันทราช ผู้จัดการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมอบ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สื่อการเรียนการสอน ของเด็กเล่น ให้กับทางศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นส่วนช่วยสร้างเสริมให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

 

Last modified on 24/09/2016