วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จับมือพันธมิตร

จัดโครงการแบ่งปันรอยยิ้มเพื่อน้องๆ ด้อยโอกาส

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนารถ

เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 84 พรรษา

โดยมี อาจารย์สุภาพ จันทราช ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

นางเพ็ญศรี นิสโร รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

คุณนนทธวัช สมหวัง ผู้จัดการ sub zero ice skate club สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง