วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 4

โครงการลูกเสือวิสามัญทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ค่ายรัตนพล กองพลพัฒนาที่ 4 จ.สงขลา

 

 

Last modified on 16/08/2016