พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559