หมวดสามัญแกนธุรกิจจัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา

ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ณ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา