พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาปวส. ของ วท.อุดมศึกษาพณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2558

โดยท่านสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธาน