การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 30

 

 

  • สรุปเหรียญรางวัล

  • ลำดับที่ สถานศึกษา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
   1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 94 16 13 123
   2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 63 18 10 91
   3 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 49 14 12 75
   4 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 44 18 7 69
   5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 34 21 21 76
   6 วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 30 24 15 69
   7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 28 17 9 54
   8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 25 14 9 48
   9 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 23 22 6 51
   10 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 21 6 6 33
   11 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 19 12 9 43
   12 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 19 10 15 44
   13 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ 16 13 11 42
   14 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 14 18 7 39
   15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 13 14 12 39
   16 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 12 7 9 28
   17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 10 9 4 23
   18 โรงเรียนพณิชยการศักดิศิลปิน 10 6 8 24
   19 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 9 10 18 39
   20 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 9 4 2 15
   21 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 6 5 8 19
   22 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 6 4 6 17
   23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช ๙๙ ปี วิทยานุสรณ์ 6 4 4 14
   24 โรงเรียนอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 6 1 4 11
   25 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ 6 1 2 9
   26 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 5 9 11 25
   27 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 5 4 5 14
   28 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 4 7 1 12
   29 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม 4 2 2 8
   30 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 3 7 2 12
   31 วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ 1 8 7 16
   32 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 1 3 4 8
   32 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 1 3 4 8
   34 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่ 1 1 4 6
   35 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ 0 0 0 0

   รวม

   597 332 267 1204
Last modified on 17/02/2016