งานสื่อและประชาสัมพันธ์ นำน้องๆ ดีเจประจำวิทยาลัย ออกไปเปิดประสบการณ์ดูงานยังสถานีวิทยุชื่อดังในหาดใหญ่ 93 เมส เอฟเอ็ม และ เอฟเอ็ม 100 แฟนลูกทุ่ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่ๆ ดีเจประจำคลื่น ดีเจทองเอก และดีเจลูกปลา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักจัดรายการเสียงตามสายของน้องๆ ดีเจในวิทยาลัยให้เที่ยบเท่ามืออาชีพ

 

Last modified on 20/10/2015