วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้จัดกิจกรรม "ลูกเสือทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์" ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 โดยนำนักเรียนจำนวน 522 คน พร้อมคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

 

 

Last modified on 10/09/2015