วิทยาลัยฯ โดยหมวดสามัญแกนธุรกิจจัดกิจกรรม แห่เทียนพรรษา ซึ่งในปีนี้

ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558

 

Last modified on 24/08/2015