ท่านปรีชา บุญโรจน์พงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้กฎหมายแรงงานและการไกล่เกลี่ย

แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยคณะวิทยากรจากศาลแรงงานภาค9

 

Last modified on 24/08/2015