พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558

 

Last modified on 24/08/2015