Super User

Super User

Tuesday, 13 August 2019 11:36

กีฬาสี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร ยินดี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตลดา กรุงเทพมหานคร

Page 3 of 24