Super User

Super User

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล
วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

IMG 0911IMG 0927IMG 0899IMG 0941

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562

IMG 0657IMG 0700IMG 0753IMG 0768

รางวัลแห่งความภูมิใจ ที่พวกเราชาว “อุดมศึกษาพณิชยการ” ที่ได้รับ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมรยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
========================================
? รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การแข่งขัน วงดนตรีสากลคนพันธ์ R
? รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การแข่งขัน English Public Speaking Contest
? รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การแข่งขัน ร้องเพลงสากล ชาย
?รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
? รางวัลเหรียญทองแดง องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญ ทองแดง (สถานศึกษาขนาดใหญ่)
========================================
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคน และร่วมส่งกำลังใจไปสู้ต่อในระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

78068154 157799198933558 1353852177931567104 o

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทองแดง

ประเภทองค์การมาตรฐานสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

Page 1 of 24