เพลงประจำวิทยาลัย

 

เพลงประจำวิทยาลัยฯ

     อุดมศึกษาพณิชยการ


สถานบันสามัคคีมีน้ำใจ


มีปรัชญาปลูกฝังจริยธรรม


มุ่งสร้างสรรค์พัฒนาอาชีวะ


(ซ้ำ) ใต้ร่มเงาชงโคช่างโอ่อ่า


รวมความคิดรวมใจรวมเรี่ยวแรง


เลือดขาว-เทาผูกพันฉันท์น้องพี่


รอ้ยพันจิตรวมเป็นหนึ่งดวงใจ


เรารวมพลังร่วมสร้างชาติ


เกียรติประวัติขาว-เทา เราบูชา

 เกียรติตระการนามก้องเกริกไกร


ระเบียบวินัย ขาว-เทา เราลือนาม


เลิศล้ำวิชาการ ชำนาญทักษะ


เราสละกายใจใฝ่วิชา


งามสง่าอดทนและเข้มแข็ง


สร้างอุดมฯกล้าแกร่งและเกรียงไกร


เปี่ยมไมตรีสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่


อ.ษ.พ. ก้าวไกลพัฒนา


สร้างตนเองเปรื่องปราชญ์งามสง่า


จะรักษาคู่ชีวัน นิรันดร์กาล

Share this article