กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2560

  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2560

(วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความผูกพัน ระหว่างพ่อกับลูก และสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับสถาบันครอบครัว)

Share this article

K2_AUTHOR

Super User