Vdo รักนี้...พี่ให้น้อง แด่พ่อหลวง

"รักนี้...พี่ให้น้อง แด่พ่อหลวง"

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับน้องๆ ในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่

จัดกิจกรรมเล่นไอซ์สเก็ต ขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

โดยมีน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 


Cr. VOS NEWS

 

 

 

Share this article

K2_AUTHOR

Super User