Super User

Super User

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทองแดง

ประเภทองค์การมาตรฐานสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

USP Follow ฉบับที่ 25 ภาคเรียนที่ 1/2562

http://online.fliphtml5.com/ucbrq/hkub/

การประกวดงานวิจัยของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 12

 

73077270 2557747374310141 2429020622563573760 o72994086 2557743514310527 481509032662663168 o75196236 2557739224310956 4880098238654316544 o72988815 2557743890977156 3357068956790685696 o72849433 2557736827644529 7474465185034403840 o

Page 1 of 23