สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับรางวัล

"สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน"

จากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

Share this article

K2_AUTHOR

Super User

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.