การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี นักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. คร้้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

จัดการแข่งขันตอนปัญหาด้านการบัญชีขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยวิทยาลัย ส่งนักเรียน นักศึกษา 2 ทีมทั้งระดับ ปวช. ปวส. ผลการแข่งขันดังนี้

- ระดับ ปวส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท
นายสหชาติ ชูดำ นักศึกษา ปวส.2 สาขาการบัญชี
นางสาวนัทรี หมัดลี นักศึกษา ปวส.2 สาขาการบัญชี

- ระดับ ปวช. คว้ารางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท
นางสาวนีน่า ประเก็บ นักเรียน ปวช.3 สาขาการบัญชี
นางสาวกาญจนา หมวดเพชร นักเรียน ปวช.3 สาขาการบัญชี

- ควบคุมโดย อาจารย์ขวัญฤดี จุลกูล, อาจารย์พรสุดา เพ็งอุดม และอาจารย์ในหมวดบัญชี ทุกท่าน


ขอแสดงยินดีกับคนเก่งของเราด้วย 

 

46440164 1995624980522386 494790037909536768 n46334830 1995624990522385 460754011226636288 n

46439204 1995625177189033 3324222498609823744 o46326152 1995624887189062 1460629226733436928 o

Share this article