รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 10 Silpakorn Youth Music Award 2018

 

ขอแสดงความยินดี กับ วงดนตรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

วง Basilisk ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 10 Silpakorn Youth Music Award 2018

ได้รับ เงินรางวัล 25,000 บาทเหรียญรางวัล และ ประกาศนียบัตร

ณ.มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 

https://youtu.be/AiXVPMArC1M

song 3song 5

song 6song 7

Last modified on 17/10/2018

Share this article

K2_AUTHOR

Super User