กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13

????กีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 

บัวหลวงเกมส์ จังหวัดปทุมธานี 3-9 ก.ย.61

ประเภท Shooting หญิง และ ประเภทหญิงคู่ ได้เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 (บัวหลวงเกมส์)

ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ประเภท Shooting หญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ

2. ประเภทคู่หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

3.นักกีฬาเปตองยอดเยี่ยมหญิง นางสาวศรสุดา วัฒนวงศ์

4.รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยียมเปตองหญิง นายสุพิศ ล่องเซ่ง

นักกีฬาเปตองจังหวัดสงขลาทำผลงาน 

เหรียญทอง????ประเภท shooting หญิง

เหรียญทองแดง????ประเภท หญิงคู่ 

และได้รับรางวัลนักกีฬา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

????????????????เด็กสงขลาทำชื่อเสียงให้กับจังหวัด

 ????ช่วยกันพัฒนากีฬาเปตองจังหวัดสงขลากันต่อไปนะครับ #เปตองสงขลา

 

102

 

Share this article

K2_AUTHOR

Super User