เหรียญทองแดง เปตอง ประเภทหญิงคู่ จาก การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13

 

ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬา วท.อุดมศึกษาพณิชยการ ตัวแทนภาคใต้

คว้าเหรียญทองแดง เปตอง ประเภทหญิงคู่ จาก การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13

"บัวหลวงเกมส์" ณ มทร.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

67986799

Last modified on 06/09/2018

Share this article

K2_AUTHOR

Super User