รางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะบัญชี

 

การแข่งขันทักษะบัญชี SKRU ACCOUNTING GENIUS 15
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 20 ทีม 10 สถาบัน ทั้งภาคใต้

--------------------------------------------------------------
ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

S 12288028

 

 

ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

S 12288029

-------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการแข่งขันทักษะทางการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 16 จำนวน 31 ทีม 17 สถาบัน ทั้งภาคใต้

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

--------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

S 12288037

S 12288038

 

Last modified on 27/08/2018

Share this article

K2_AUTHOR

Super User