รางวัลชนะเลิศ ประกวดวงดนตรี Sprite Music Contest 2018

วง Basilisk (บาซิลิส) วงดนตรีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คว้ารางวัลชนะเลิศ

การประกวดวงดนตรี Sprite Music Contest 2018 ครั้งที่ 14 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 61

ในงานเกษตรภาคใต้ จัดโดยบริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน ที่ผ่านมา

 

Last modified on 27/08/2018

Share this article

K2_AUTHOR

Super User