SKRU ACCOUNT GENIUS ครั้งที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชมเชย ทั้ง 2 ทีม

การแข่งขันทักษะบัญชี โครงการ SKRU ACCOUNT GENIUS ครั้งที่ 14

จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

Last modified on 18/08/2017

Share this article

K2_AUTHOR

Super User